gradient

ทำจนกว่าเรื่องที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย ฝึกจนกว่าเรื่องที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ กลายเป็นเรื่องธรรมดา

ถ้าไม่ก้าวออกไป ใกล้แค่ไหนก็ไปไม่ถึง

ผู้ชนะ ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลว

แต่เป็นคนที่ไม่เคยล้มเลิก

การตั้งเป้าหมาย เป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็น ให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้

เชื่อว่าคุณทำได้ คุณก็มาได้ครึ่งทางแล้ว